Din guide till Bye Acne

Titta på vår detaljerade handledning för att lära dig hur du använder denna spelförändrande hudvårdslösning.

Hur man använder Bye Acne

Före första användningen

  • Ladda enheten i minst 30 minuter (mer information om laddning i avsnittet FAQ).
  • Utför ett ljuskänslighetstest Vi rekommenderar starkt att användare utför ett ljuskänslighetstest innan de använder enheten för första gången.

Vi rekommenderar starkt användare att utföra ett ljuskänslighetstest innan behandlingen påbörjas.

  1. Placera enheten på den inre underarmen.
  2. Slå på enheten för att starta en behandlingssession.
  3. Vänta tills behandlingssessionen är klar. Detta tar 10 minuter.
  4. Om din hud känns varm eller obekväm under behandlingen, sluta omedelbart. Du kan vara känslig för ljus.
  5. Enheten stängs av automatiskt när behandlingen är klar. Ta bort enheten och vänta i minst 24 timmar. Kontrollera din hud regelbundet under 24 timmar. Om din hud ser röd ut och/eller känns kliande är enheten olämplig för dig. Kontakta vårt supportteam för hjälp.

Om du inte ser någon rodnad eller irritation till följd av ditt ljuskänslighetstest är du redo att börja använda Bye Acne.