Tillgänglighetsförklaring

Solawave har åtagit sig att följa Americans with Disabilities Act. Som en del av vårt pågående engagemang arbetar vi ständigt med att förbättra vår webbplats för att göra den så tillgänglig som möjligt för alla. Om du har några problem med att använda vår webbplats, frågor om webbplatsens tillgänglighet eller om du har förslag på hur vi kan förbättra webbplatsens tillgänglighet, vänligen kontakta oss på [e-postskyddad]. Vi kommer att arbeta med dig för att tillhandahålla den information som behövs genom en kommunikationsmetod som är tillgänglig för dig i enlighet med tillämplig lag (till exempel via telefonsupport).